Щастлив човек

Навиците на щастливите хора

Навиците на щастливите хора Приемат това, което не могат да променят. Гледат на проблемите като на възможности. Не губят енергията си, ядосвайки се за дреболии. Срещат се често с приятели. Не се вглъбяват в миналото. Не се тревожат за бъдещето. Харчат парите си за преживявания. Не робуват на вещи. Не …