Господи, благодаря ти

Господи, благодаря ти…

Господи, благодаря ти, че когато всички ме оставят, ти не ме оставяш. Господи, благодаря ти, че когато всички ме обичат, ти не ме обичаш. Господи, благодаря ти, че когато всички ме намразват, . ти не ме намразваш. Господи, благодаря ти, че когато много се забравям, ти не ми прощаваш. Господи, …